Mitä on yrittäjyys Suomessa?

Tilastokeskuksen toimittamien tietojen mukaan Suomessa oli vuonna 2016 yhteensä 356 790 kappaletta yrityksiä. Luvusta puuttuvat vielä maa-, metsä- ja kalatalouden luvut. Suomen väkilukuun suhteutettuna se tarkoittaa, että noin 6,4 prosenttia kaikista suomalaisista toimii yrittäjänä. Pienet tai keskisuuret yritykset muodostavat valtaosan, jopa yli 93 % yrityksistä ovat alle kymmenen hengen yrityksiä.

Monella meistä on hyvä liikeidea, mutta ei uskallusta hypätä yrittäjyyteen. Usein tämä uskalluksen puute johtuu kunnollisen toimintasuunnitelman puuttuumisesta sekä epätietoisuudesta käytännön asioihin liittyen. Mitä yrittäjyys sitten vaatii Suomessa? Esimerkiksi Suomen Yrittäjät tarjoavat kootusti tietoa ja apua aloittelevalle yrittäjälle. Liitto toimii myös valtakunnallisena yrittäjien äänitorvena ja on oiva vaikutuskanava päättäjätason suuntaan. Se on elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö pitäen allaan kaikkiaan noin 115 000 jäsenyritystä.

Yrityksen perustaminen

Yrittäjäksi haluavan tulee punnita rehellisesti omat valmiudet. Perusedellytyksenä toimivalle yritykselle on hyvä liikeidea. Sen lisäksi yrittäjällä tulee olla rohkeutta ja sisua viedä asiat loppuun, kykyä punnita ja ottaa riskejä, sekä toimia myös paineen alla. Omalla alalla menestymiseen tarvitaan myös rautaista ammattitaitoa, uskoa omiin kykyihin ja kokemusta työelämästä. Ennen projektin käyntiin polkaisua, on hyvä hankkia myös perustiedot yrittäjyydestä ja mahdollisesti johtamisesta. Suomessa voidaan valita neljän eri yritysmuodon välillä. On tärkeää olla realistinen liiketoiminnan suhteen ja ymmärtää mahdolliset riskit. Sen pohjalta voidaan valita itselle sopiva yritysmuoto. Toiminimi sopii henkilöille, joiden on tarkoitus toimia melko pienimuotoisesti ja maltillisella liikevaihdolla. Kyseessä on helppo yhtiömuoto, jonka perustaminen on edullista ja nopeaa. Toiminimi sopii yrittäjille, jotka tietävät riskien pysyvän pieninä ja helposti kontrolloitavina. Tämä on tärkeää, sillä toiminimen alla toimiva henkilö on viime kädessä vastuussa yrityksen sitoumuksista henkilökohtaisella omaisuudellaan. Kommandiittiyhtiö (Ky) voi tulla kyseeseen, jos toiminta perustuu edelleen omaan työpanokseen, mutta mukaan halutaan toinen yhtiökumppani. Esimerkiksi perheyritykset valitsevat usein tämän toimintamuodon. Ky on suhteellisen helppo perustaa ja sen hallinnointi on kevyttä. Ky:ssä nimetään vastuunalainen yhtiömies ja äänetön yhtiömies, jonka tulee asettaa yhtiöön rahapanos. Vastuunalainen yhtiömies vastaa yrityksestä myös henkilökohtaisesti, kun taas äänettömän yhtiömiehen vastuu rajautuu sijoittamaansa summaan. Avoin yhtiö (Ay) on toimintaperiaatteeltaan hyvin samankaltainen kommandiittiyhtiön kanssa, mutta avoimessa yhtiössä kaikilla yhtiökumppaneilla on samat oikeudet ja vastuut. Sen perustamiseen tarvitaan vähintään kaksi yhtiökumppania. Tämän muodon valinnassa yhtiökumppaneiden välillä tuleekin olla täydellinen luottamus. Osakeyhtiö (Oy) on selkeä vaihtoehto, jossa vastuu on rajoitettu vain yritykseen sidottuun omaisuuteen – yrittäjän henkilökohtaista vastuuta  ei ole. Tämä yritysmuoto sopii erityisesti silloin, jos liiketoimintaan tulee liittymään esimerkiksi suuria lainasummia tai investointeja. Osakeyhtiön voi perustaa joko useammalle yhtiökumppanille tai yhdelle henkilölle. Yhden henkilön Oy:ssä mukaan hallitukseen pitää tosin pyytää varajäsen. Yhtiön hallinnointi on hieman monimutkaisempaa yhtiökokouksineen ja pöytäkirjoineen, mutta hallinointipalveluja tarjoavia tilitoimistoja on tarjolla rutkasti.

Yritystoiminnan tukeminen

Yrityksen avaamisessa kustannukset voivat nousta suuriksi kaikkine hankintoineen ja lupamaksuineen. Uusi yrittäjä voi hakea TE-toimistolta starttirahaa liiketoiminnan aloitukseen. Starttirahaa voi saada 6-12 kuukauden ajaksi. Sen on tarkoitus turvata uuden yrittäjän elantoa alkuvaiheessa. Starttirahan hakeminen on monivaiheinen prosessi, joten se kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Muun muassa Suomen Yrittäjien sivuilta löydät tarvittavat askelet. Starttirahoja ei myönnetä kaikille aloittaville yrityksille. Mahdollisuuksia parantaa hyvän liiketoimintasuunnitelman ja budjettilaskelmien tekeminen. Alkuvaiheen perustusilmoitusten ja tarpeellisten lupien hankkimisen jälkeen yrittäjälle jää vielä muutamia pysyviä velvollisuuksia, kuten verojen maksu, sekä sosiaaliturvasta ja vakuutuksista huolehtiminen. Kirjanpidossa voi olla järkevää turvautua ammattilaisen apuun. Näin aikaa vapautuu varsinaisen yritystoiminnan kehittämiseen. Yrittäjän työ voi olla yksinäistä puurtamista. Siksi ei kannata aliarvioida myös  vertaistuen arvoa. Muiden yrittäjien kanssa verkostoituminen voi auttaa niin erilaisten tilanteiden käsittelemisessä kuin hädän hetkellä konkreettisena tukenakin.

Yritystoiminnan tukeminen