Teollisuuskaupunki metsän keskellä

Mänttä-Vilppula on pieni, reilun 10 000 asukkaan kunta, joka sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa. Kaupungin talous on rakentunut metsäteollisuuden ympärille, ja se tunnetaan erityisesti yhtenä merkittävimmistä kunnista suomalaisen paperi- ja metsäteollisuuden historiassa. Eräs alueen asukkaiden tärkeimmistä työllistäjistä on Metsä Tissue Oyj:n paperitehdas Mänttä-Vilppulassa. Metsäliitto-konserniin kuuluvan yrityksen pehmopaperitehdas valmistaa lähes puolet Suomen wc- ja talouspapereista. Yrityksen brändit, Lambi, Serla sekä Katrin, tunnistaa jokainen suomalainen. Lisäksi tehtaalla valmistetaan Saga-merkin ruoanlaittopaperia, eli tiivispaperia. Toinen merkittävä Suomen pehmopaperin valmistajista on Nokian Paperi. Metsä Tissue Oyj:llä on tehtaita lisäksi Slovakiassa, Puolassa, Ruotsissa sekä Saksassa.

Mäntän paperitehtaalla käytetään raaka-aineina keräyspaperia sekä sellua, joka on puuhakkeesta kemiallisella menetelmällä valmistettua paperimassaa. Tehtaalta löytyy lisäksi siistaamo. Siistaus on menetelmä, jolla saadaan poistettua painomustetta muun muassa vanhoista sanomalehdistä, jotta ne voidaan kierrättää uusiokäyttöön. Mäntän paperitehtaalla työskentelee noin 500 työntekijää ja se tuottaa vuorokaudessa lähes 290 tonnia pehmopaperia – tämä on kutakuinkin kolme miljonaa rullaa wc-paperia. Valmiit wc- ja talouspaperipakkaukset kuljetetaan tehtaalta junaraiteitse eteenpäin, ja tehtaalla oli aiemmin jopa oma veturikalusto tähän, nimeltään GAS kuljetusosasto. Nykyään tehtaan raiteita liikennöi Valtion rautatieyhtiö VR. Tehtaalta viedään kuluttajille 40 junavaunullista ja 50 rekkalastillista paperituotteita päivittäin. Suomessa kulutetaan vuosittain keskimäärin 17,5 kiloa pehmopaperia.

Suomalaisen paperintuotannon kasvu

Mäntän paperitehdas on yksi Suomen tärkeimmistä puunjalostustehtaista. Tehdas avattiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1986, kun joen rannalle avattiin puuhiomo. Tehtaan toiminta muutettiin paperitehtaaksi, kun sinne vuosina 1881 ja 1882 hankittiin kaksi ensimmäistä paperikonetta. Vuodesta 1903 Mäntän paperitehdas on tuottanut pehmopaperia. Mäntän tehdas oli myös ensimmäinen Suomen paperitehtaista, jossa alettiin käyttää keräyspaperista tehtyä uusiokuitua paperin valmistukseen. Vuosien varrella tehtaan tuotannon kirjo on kasvanut. Vuonna 1911 tehtaalla alettiin valmistaan kirjoituspaperia, käärepaperi sekä tapettia. Myöhemmin tehtaalla valmistettiin sanomalehtipaperia, minkä lisäksi pergamiinipaperin tuotanto käynnistyi 1925. Tuotannon valikoimasta on löytynyt lisäksi niin kattohuopaa, raakapahvia, silkkipaperia, kuin selluloosavanuakin.

Metsäteollisuus on kautta historian ollut, ja on yhä tänäkin päivänä, eräs Suomen merkittävimmistä vientiteollisuuden aloista. Suomen paperiteollisuus käsittää merkittävän osan metsäteollisuudesta. Viime vuosina paperin kulutus on kääntynyt laskuun digitalisaation myötä, mutta paperin vienti on edelleen merkittävää taloudelle. Suomen paperiteollisuus juontaa juurensa jo 1600-luvulle, ja 1800-luvun puolivälissä Venäjän hallinnon aiheuttaneet muutokset talouteen mahdollistivat paperin viennin merkittävän kasvun. Erityisesti Suomen itsenäisyyden alussa paperi- ja puuteollisuus ovat auttaneet valtiota kehittymään merkittävästi.

Johtava puuteollisuuden yritys

Metsäliitto-konserni, eli Metsä Group, johtaa Suomen puutalouden markkinoita. Yritys tuottaa sekä kotimaan että ulkomaan vientiin niin sellua, puutuotteita, kartonkia kuin paperituotteitakin. Tehdastuotannon lisäksi Metsäliitto tekee puunhankintaa ja tarjoaa metsäpalveluita. Metsä Groupin emoyritys, Metsäliitto Osuuskunta, on noin 104 000 suomalaisen metsänomistajan yhteisomistuksessa. Osuuskunnan omistajajäsenten yhteistyön kautta Metsä Groupilla on käytettävissään varanto puuraaka-ainetta. Omistajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai yhteisö, joka omistaa vähintään kolme hehtaaria metsämaata Suomessa.

Metsä Tissue Oyj:n Mäntän paperitehdas on osaltaan merkittävä paikallisten asukkaiden työllistäjä. Metsä Group ja paperitehdas toimivat yhteistyössä kunnan ja sen viranomaisten, koulujen, median sekä järjestöjen kanssa. Metsä Tissue omistaa lisäksi yhdessä Mänttä Vilppulan kunnan, Kemiran sekä mäntän Energian kanssa Mäntän Puhdistamo Oy:n. Yhteisomistuksessa toimiva yritys puhdistaa kunnan asukkaiden jäteveden, minkä vuoksi alueen kaksi muuta jätevedenpuhdistamoa on voitu sulkea. Tämä on osaltaan vähentänyt vesistöjen kuormitusta alueella. 1800-luvun lopulla perustetun varhaisen puuhiomon myötä Mänttä-Vilppulasta on kasvanut tärkeä teollisuuskaupunki, pienestä koostaan huolimatta.