Ulkomaantulojen Verotus Suomessa

Ulkomailta saatu palkka, palkkio tai muu ansiotulo on ilmoitettava verottajalle, mutta sen verotus riippuu monesta asiasta. Ulkomaiselle yritykselle Suomesta käsin tehty työ on todella vaikea verotuksellisesti ja usein joudutkin maksamaan veroa ja ilmoittamaan siitä molempiin maihin, niin työnantajasi maahan kuin Suomeen. Tämän altaisessa verotuksessa on kaksoisverotuksen nojalla myös omia säännöksiään. Lyhyesti, jos ulkomailla maksamasi verot ovat suuremmat kuin saman kokoinen palkka Suomessa, et maksa Suomeen veroa, mutta ulkomaantulot on silti ilmoitettava veroilmoituksessasi. Jos kuitenkin veroprosentti ulkomailla olevassa työssäsi on pienempi kuin Suomen verotus, maksat yli menevän oasuuden verran veroa myös Suomeen. Toisin sanoen, maksat joko kohdemaan tai Suomen verotuksen mukaista veroa riippuen siitä kumpi maista verottaa sinua kovemmin. Verotus riippuu niin työnantajasta, ulkomailla oleskelun pituudesta, työstä ja kohdemaasta. Joskus ulkomaantyöskentelystä saatu palkka voi olla myös verovapaata, mutta se on silti aina keväällä tulevaan veroilmoitukseen ilmoitettava. 2018 vuodesta ulkomaantulojen verotukseen on tullut Suomessa muutoksia. Jos työantajasi on ulkomainen, mutta muusta valtiosta kuin siitä mikä on työntekovaltiosi, palkkasi yleensä verotetaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Muun muassa bloggaaja voi saada joltakin yritykseltä vastiketta kirjoittamisesta. Se voi olla rahaa, tavaroita tai vaikkapa palveluita kirjoitusta vastaan. Jos kirjoitus on mainontaa, bloggaaja myy yritykselle markkinointipalveluita ja tällöin tuo palkkio ja myynti on arvolisänverollista myyntiä. Jos liikevaihto kuitenkin pysyy alle 10 000 euron, ei siitä tarvitse maksaa arvolisänveroa. Kirjoittelu ja kirjoitus on tekijänoikeuden alaista työtä. Jos kirjoittaja saa tekijänoikeuden alaista korvausta tekijänoikeuksien luovutuksesta, ei siitä tarvitse maksaa arvonlisäveroa.  Tekijänoikeusmaksut ovat taiteilijalle myös verottomia. Vapaan kirjoittajan saama tulo lasketaan työkorvaukseksi tai käyttökorvaukseksi.

Mikä on ansiotulo?

Pääomatuloksi lasketaan kaikki omaisuuden tuotto ja omaisuuden myymisestä tai luovutuksesta saatu voitto ja kaikki sellainen tulo, jonka katsotaan kerryttäneen varallisuutta. Ansiotuloa on taas kaikki se muu kuin pääomatulo. Palkka ja muu siihen rinnastettava tulo ja eläke on ansiotuloa. Etuus ja korvaus muun muassa päivärahat ovat ansiotuloa myös. Palkka taas tarkoittaa ennakkoperintälaissa määriteltynä sitä kaikkea palkkaa, palkkiota, etuutta tai korvausta joka tulee työ- tai virkasuhteessa. Palkkatuloa on palkka ja palkkio ja etuus sekä korvaus joka maksetaan työstä tai tehtävästä, joka tehdään tehtävän antajalle korvausta vastaan. Palkaksi lasketaan myös muun muassa vuokrarahat.

Aineettomat esineet ja tekijänoikeus

Tekijänoikeus tarkoittaa sitä, että on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen. Tekijänoikeuslain mukaan tekijänoikeus kuuluu sille, joka on luonut teoksen. Täten muun muassa vapaa kirjoittaja, joka luo artikkelin omistaa artikkelin tekijänoikeudet. Oikeus syntyy automaattisesti ja tekijän ei tarvitse erikseen tehdä minkäänlaisia toimenpiteitä asiaa koskien. Se ei tarvitse suojausta tai minkäänlaista rekisteröintiä ollakseen voimassa. Kirjallinen teos, elokuvateos, näyttämötaide, piirustus, kartta ja valokuva sekä musiikki kuuluvat kaikki tekijänoikeuslain puitteisiin. Jos tekijä myy tai hyötyy taloudellisesti teoksestaan siitä syntyy tekijänoikeustuloa. Tällaisesta tulosta hyötyvät niin kirjailijat, taiteilijat, säveltäjät kuin keksijätkin. Tulo on luonteeltaan veronalaista käyttökorvausta. Tuloverolaissa tämä tulo on joko pääoma tai ansiotuloa, riippuen tulon luonteesta. Aineettomasta oikeudesta saatava jatkuva tulo on ansiotuloa. Se miten tuota ansiotuloa käsitellään Suomen verotuksessa riippuu monesta asiasta ja varsinkin siitä, onko näitä ansiotuloja jo verotettu ulkomailla, jolloin lain mukaan niitä ei kuitenkaan kaksois-veroteta. Epäselvissä tilanteissa asiaa kannattaa selvittää Verotoimiston kanssa ja konsultoida lähintä Verotoimistoasi joko käymällä lähimmällä toimipisteellä ajanvarauksesta tai vaikka soittamalla verottajan palvelunumeroon.

Aineettomat esineet ja tekijänoikeus