Yrityksen perustaminen Suomessa

Yrityksen perustaminen Suomessa

Suomi on pienyritysten luvattu maa, ja vuosittain niitä perustetaan kymmeniä tuhansia meilläkin. Monella on ajatus omasta yrityksestä ollut kirkkaana mielessä jo hyvin nuoresta, toiset taas perustavat yrityksen jäätyään, vaikka työttömäksi, tai yksinkertaisesti kyllästyttyään senhetkiseen työhönsä. Tänä keväänä tilanne on tietysti hyvin erilainen koronavirusepidemian takia, mutta mietitään hetki sitä, mitä kaikkea täytyy ottaa huomioon, kun ollaan aloittelemassa omaa yritystä. Mikään ei varmasti ole ylitsepääsemättömän hankalaa tai vaikeata, mutta on joitakin perusasioita mitä tulee ottaa huomioon.

Ensimmäisiä asioita

Aivan aluksi tulee miettiä, minkä yhtiömuodon valitsee. Toiminimi voi olla hyvä valinta, jos ei tarvitse suuria varastoja tai kalliita koneita, tekeminen perustuu lähinnä omaan työpanokseen, ja riskit ovat pieniä – jos siis toiminta on varsin pienimuotoista. Kommandiittiyhtiön aika on, jos yrittäjä haluaa sijoittajan mukaan toimintaan; se on vielä kuitenkin kevyempi hallinnoida ja perustaa kuin osakeyhtiö. Avoin yhtiö taas voi tulla kysymykseen, jos yrittäjä haluaa yhtiökumppaneita, joiden kanssa jakaa yhtiötoiminnan vastuita; yhteisvastuullisuuden takia kannattaa harkita todella tarkkaan tätä yhtiömuotoa, jossa yhtiömiesten keskinäinen luottamus on äärimmäisen tärkeää. Entä osakeyhtiö? Se eroaa näistä muista yhtiömuodoista siinä, että henkilökohtaista vastuuta ei ole, osakkaat ovat vain omien sijoitustensa verran vastuussa. Osakeyhtiö on selkeä vaihtoehto, ja nyt kun alkupääomaakaan ei tarvitse olla enää perustamisvaiheessa, on tämä ratkaisu ehkä useammankin ulottuvilla.

Mitä sitten seuraavaksi? Jonkinlaista paperisotaa on odotettavissa, sillä yrittäjällä on monenlaisia velvollisuuksia. Yrittäjäeläkevakuutus eli YEL on hankittava, jos työtulot ovat vähintään alarajan suuruiset, eli 7958,99 euroa kuluvana vuonna 2020. YEL on paitsi lakisääteinen, myös periaatteessa sama asia kuin palkansaajilla työeläkevakuutus; sen mukaan määräytyy myös muun muassa yrittäjäeläke, sairauspäiväraha ja työkyvyttömyyseläke. Muitakin vakuutuksia kannattaa harkita, esimerkiksi tapaturma- ja ammattitautivakuutusta, vastuuvakuutusta ja oikeusturvavakuutusta.

Ensimmäisiä asioita

Ensimmäisiä asioita

Vakuutusten lisäksi muitakin velvollisuuksia yrittäjällä löytyy yllin kyllin. Yksi tärkeimmistä on kirjanpitovelvollisuus yrityksen tilitapahtumista. Toiminimi saattaa selvitä yhdenkertaisella kirjanpidolla, mutta osakeyhtiöltä edellytetäänkin jo kahdenkertaista kirjanpitoa. Osakeyhtiön pitää myös aina laatia tilinpäätös. Jos ei ymmärrä kirjanpidosta yhtikäs mitään, kannattaa ottaa yhteys tilitoimistoon! Ja kaikki tositteet, jotka liittyvät yritystoimintaan on pidettävä järjestyksessä ja ennen kaikkea tallessa: tämä tulee huomioida heti perustamisasiakirjoista lähtien. Arvonlisävero maksetaan kuukausittain, palkkoja maksavan yrityksen tulee maksaa palkkaverot ja sosiaalikulut ja myös ilmoittaa palkanmaksusta kuukausittain. Veroilmoituksen jättäminen, mahdollinen tilinpäätöksen laadinta, omatoiminen lisäveron maksu: jo heti yritystoiminnan käynnistyessä on tärkeä ottaa monen monta asiaa huomioon. Ja kun kysymyksiä tulee varmasti alussa paljonkin, netistä löytyy onneksi myös paljon hyviä ohjeita aloittelevalle yrittäjälle.

Mitä sudenkuoppia on olemassa?

Kun perustetaan omaa yritystä, innostus on varmasti valtava; kannattaa kuitenkin pitää jäitä hatussa jonkin verran, niin että välttää pahimmat virheet. Epäonnistumisia ja virhearviointeja varmasti sattuu, mutta niistä ei kannata lannistua vaan pikemminkin ottaa opikseen. Mutta missä asioissa kannattaa olla tarkkana? Puhelimessa sopimusten teon kanssa ainakin. Puhelinmarkkinoijien suosikkikohde on juuri aloittava yrittäjä: tämä tulee saamaan välittömästi valtavasti tarjouksia järjestöiltä, liikelahjayrityksiltä, lehtikauppiailta, ja valitettavasti joukossa saattaa olla huijareitakin. Siksi ei kannata tehdä hätiköidysti sopimuksia puhelimessa, ennen kuin on itse varma siitä mitä oikeasti tarvitsee.

Samaten kaikki sopimukset on syytä lukea yksityiskohtaisesti läpi ennen allekirjoittamista: esimerkiksi vuokrasopimuksessa on kiinni sen ajan mitä on sovittu, vaikka liiketoiminta muuttuisikin yllättäen suuntaan tai toiseen. Neuvottelu kannattaa; ehkä vuokranantaja on valmis vaikkapa helposti irtisanottaviin sopimuksiin. Hankittavat palvelut kannattaa kilpailuttaa, miettiä realistisesti mitä vakuutuksia kannattaa ottaa, sekä verkostoitua toisten yrittäjien kanssa: heidän vertaistukensa ja neuvonsa voivat olla kullanarvoisia. Kaikkien näiden haasteiden keskellä pitää muistaa myös olla ylpeä itsestään: aika harva loppujen lopuksi kykenee siihen mitä jokainen yrittäjä tekee joka päivä!